Konya Öğretmenevi
KONYA ÖĞRETMENEVİNE HOŞGELDİNİZ

Kalite Politikası

Doküman Adı: KMÖ.D.02

T.C.

KONYA VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ ÖĞRETMENEVİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi

01.05.2023

 

Yayın No

1

Revizyon Tarihi

 

KALİTE POLİTİKASI

Revizyon No

 

Sayfa No

1 / 1

 

 

v  Konya Merkez Öğretmenevi ve ASO olarak misyonumuz, vizyonumuz doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri izleyip kullanarak, misafir ve paydaş beklentilerinin karşılanması amacıyla müşteri odaklılık ve liderlik göstererek, kolay ulaşılabilir ve güvenli hizmetler sunan, güvenilir ve lider kurum olarak hizmet vermek,

v  Konya Merkez Öğretmenevi ve ASO kültürünü ve müşteri odaklılığı temel alarak, takım ruhu içerisinde hedeflere ulaşılması,

v  Kalite süreçlerimizin performans ölçümleri, izleme ve analiz ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek iyileştirici ve düzeltici yaklaşımların benimsenmesi,

v  Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası bağlamda geliştirilmesi,

v  Ekip olarak ve kurum misyon ve vizyonumuza uygun hareket etmeyi,

v  Yürürlükteki kanun ve mevzuat şartlarına uygun hareket etmeyi,

v  Çalışanlarımız ve misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı,

v  Tüm faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetine odaklanmayı,

v  Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında şeffaf ve sürekli iyileştirmeye açık bir yönetim sistemi uygulamayı,

v  Kalitenin bir ekip işi olduğunun bilinci ile ekip çalışmalarının etkinliğini, eğitim çalışmalarıyla destekleyerek çalışanların yetkinliklerinin sürekli gelişimini sağlamayı,

v  Çalışanlarımızın sağlığı ve işyerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almayı ve daima her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olmayı,

v  Kuruluşumuz içerisinde ve dışındaki kalite süreçlerimizde liderliğin cesaretlendirilmesi, çalışanlarımızın yetkinliklerini artıracak eğitimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi, sürdürülmesi.