Konya Öğretmenevi
KONYA ÖĞRETMENEVİNE HOŞGELDİNİZ

Kalite Hedefleri

                                                                                                                                                             

T.C.

KONYA VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ ÖĞRETMENEVİ ve ASO MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi

01.05.2023

Yayın No

1

Revizyon Tarihi

 

KALİTE HEDEFLERİ

Revizyon No

 

Sayfa No

1 / 1

Konya Merkez Öğretmenevi ve ASO olarak kalite hedeflerimiz;

 

 • Etkin bir kalite yönetim sisteminin kurulması,
 • Tüm idari ve akademik hizmet süreçlerinin ilgililer tarafından proseslendirilip sisteme dahil edilmesi,
 • Tüm proseslerin prosedürlerle dayanaklarının oluşturulması,
 • Dayanakları oluşturulmuş tüm proseslerin uygulanabilmesi için formların oluşturulması,
 • Eksik formların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi,
 • Kalite politikasının gerektirdiği diğer önerilerin tüm personel tarafından tespit edilmesi ve kalite yönetim sistemi temsilcisine bildirilmesi
 • Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini ölçülebilir hale getirmek ve her yıl memnuniyet durumunu iyiye doğru taşımak. Şikayetleri yazılı hale getirip, şikâyet sayısını %10 azaltmak
 • Toplumun geleceğini düşünülerek topluma üretken bireyler yetiştirmek
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturmak,
 • Tüm çalışanlar tarafından kalitenin bir yaşam felsefesi olarak algılanmasını sağlamak,
 • Sürekli geliştirme çalışmaları başlatmak ve herkesin bu çalışmalara katılmasını sağlamak,
 • Kaliteyi sürekli geliştirme teknikleri hakkında ve gereksinim duyulan konularda sürekli eğitim verilmesini sağlamak,
 • TS EN    ISO    9001    Kalite    Yönetim    Sistemi    Standardının    benimsetilmesi     için Müdürlüğümüz çalışanlarına kişi başı yılda ortalama 16 saatlik eğitim
 • Uygunsuzluk oranlarını %10 azaltmak
 • Tespit edilen uygunsuzlukların kapanma oranını bir yılda % 100’e çıkarmak.